088-8900700 office@mobilease.nl

E-bikeproef Ministerie VWS

“Om een duurzame gedragsverandering mogelijk te maken en de medewerkers van VWS te verleiden om voor woon-werkverkeer de E-bike te nemen in plaats van de auto en/of OV, stelt het VWS gedurende de pilotperiode van twaalf maanden, E-bikes ter beschikking om twee weken te testen. Hierdoor komen medewerkers in aanraking met een nieuwe verfrissende mobiliteitstoepassing die een blijvende impact kan hebben op de woon-werkbewegingen.”

Bovenstaande was de doelstelling en de start was gepland voor 24 maart. De kick off op 10 maart ging nog wel door, dat bleek later drie dagen voor de lockdown te zijn. Zoals zo veel bedrijven de afgelopen maanden hebben gedaan en nog steeds doen, maakte VWS een pas op de plaats en werd thuiswerken de norm. Als er niet gereisd wordt kun je ook geen mensen verleiden om vanuit de auto of het OV over te stappen naar de e-bike.

Naarmate de tijd verstreek en het duidelijk werd dat Corona niet een virus van snel voorbijgaande aard was, heeft VWS de criteria voor deelname aan de proef aangepast. Zo werden de e-bikes primair beschikbaar voor de leden van het Crisis Team. Dit is het team van VWS dat alle acute acties onderneemt die nodig zijn bij de bestrijding van het virus. Daarnaast heeft men het criterium losgelaten dat de e-bike minimaal 3 dagen per week voor een woon- werkrit moest worden gebruikt. Een logische keuze als thuiswerken de norm is.

Het karakter van de proef werd tweeledig: zowel actief als recreatief gebruik om zo de medewerkers de e-bike te laten ervaren. Met deze insteek kwamen de inschrijvingen via het reserveringssysteem BoekJeFiets alsnog gestaag binnen. Enkele weken geleden was het dan zover, de daadwerkelijke start. De eerste reacties zijn wederom positief waarbij het interessante is dat ook andere voordelen worden genoemd dan in de tijd voor Corona. Zo ervaren thuiswerkers de e-bike als een laagdrempelige mogelijkheid om, naast het thuiswerken en veel zitten, toch regelmatig uit huis te gaan en even te bewegen. Iets wat we nog zelden eerder als feedback hebben ontvangen. De proef duurt een jaar dus wellicht -en hopelijk- dat ergens in 2021 alle e-bikes weer worden gebruikt voor het reizen naar het werk.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een e-bike probeeractie voor jouw organisatie? Neem dan telefonisch contact op met Arnoud Broers +31 6 1429 1199 of mail arnoud.broers@mobilease.nl