Beukenhorst Hoofddorp | MRA

Binnen het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam worden ruim 30 maatregelen uitgevoerd die gezamenlijk gaan zorgen voor een reistijdverbetering van 10 procent in de drukste gebieden in de spits. Voor bedrijvenparken Beukenhorst, Park 2020 en Schiphol Trade Park zijn zeven initiatieven ontwikkeld om de bereikbaarheid te vergroten.

Beukenhorst Bereikbaar

Beukenhorst Bereikbaar heeft 7 slimme initiatieven ontwikkeld om de bereikbaarheid te vergroten. Eén van de meest succesvolle initiatieven is de Rij2op5 campagne gecombineerd met een Mobilys e-bikepool. Medewerkers van de deelnemende bedrijven konden 2 weken lang gratis gebruik maken van een e-bike of speedpedelec om te ervaren of het reizen naar het werk sneller en duurzamer kan.

Mobilys stelde 12 e-bikes en 4 speedpedelecs ter beschikking en verzorgde de uitgifte en inname op 2 locaties.

De opzet van de campagne is vertaald naar een Beter Benutten webinar gepresenteerd door Marcel Swaak (zie hiernaast; totale duur 55 minuten)