Bijtelling fiets van de zaak: 18 vragen en antwoorden

Sinds de start van MobiLease (in 2017) hebben we al heel wat vragen van werkgevers en werknemers beantwoord. Dat doen we uiteraard met veel plezier. Een onderwerp dat vaak langskomt is de bijtelling die je als werknemer moet betalen als je via de werkgever een fiets leaset. Daarom hebben we een uitgebreid overzicht voor je samengesteld met maar liefst 18 vragen en antwoorden over de bijtelling van de fiets van de zaak. 

1. Wat is de bijtelling voor de fiets van de zaak precies?

De ‘bijtelling’, zo noemen we de waardering van het loon in natura voor het privégebruik van een fiets van de zaak. Dit loon wordt via een vast percentage belast. In fiscaal jargon heet dat een ‘forfait’. Iedereen die een fiets ter beschikking gesteld heeft gekregen van de werkgever, krijgt in principe te maken met die bijtelling bij het inkomen. Er is op dit punt geen verschil tussen door de werkgever gekochte of geleasete fietsen. De bijtelling wordt bij werknemers tot het belaste loon gerekend. De werkgever draagt hierover loonbelasting en premies af.

2. Hoe hoog is de bijtelling voor de fiets van de zaak?

Voor het privégebruik bedraagt de bijtelling van de fiets van de zaak bedraagt op jaarbasis 7% van de waarde van de fiets.

Rekenvoorbeeld bijtelling fiets van de zaak

Aart krijgt van zijn werkgever een fiets van de zaak ter beschikking met een consumentenadviesprijs van € 3.199 inclusief btw.
Zijn brutomaandloon bedraagt € 3.500.
Bruto bijtelling per jaar:7% x € 3.199 =  € 223,93
Bruto bijtelling per maand:1/12 x € 229,93 = € 18,66
Loonbelasting over de bijtelling per maand: € 8,84.

Voor werknemers wordt dit bijtellingsbedrag bij het loon geteld. Ondernemers hebben geen loon, maar betalen belasting over hun winst. De bijtelling van de fiets wordt dan bij die winst uit onderneming geteld.

Leuke bijkomstigheid voor ondernemers is dat zij daardoor ook op de bijtelling de MKB-winstvrijstelling van 14% mogen aftrekken. De inkomstenbelasting wordt in bovenstaand voorbeeld voor hen dan op jaarbasis berekend over (100% – 14%) x € 210.

3. Voor welke soort fietsen geldt de bijtellingsregeling?

Omdat er geen wettelijke definitie bestaat van wat een fiets precies is, geldt voor de loonbelasting dat als fiets meetelt wat in het gewone spraakgebruik als fiets wordt gezien. Dat betekent dat ook een elektrische fiets automatisch als fiets wordt gezien. Speed pedelecs (fietsen met elektrische trapondersteuning met een maximale snelheid tussen de 25 km en de 45 km per uur) tellen voor de bijtelling ook mee als fiets. Daarvoor was het wel nodig de wet aan te passen. Een speed pedelec is voor de Wegenverkeerswet namelijk een bromfiets die de bestuurder bij het trappen ondersteunt door middel van een elektrische hulpmotor. Het karakter van de hulpmotor is dat de aandrijfkracht net als bij de elektrische fiets onderbroken wordt als de bestuurder ophoudt met trappen. Gewone bromfietsen en snorfietsen vallen buiten deze bijtellingsregeling voor fietsen. Voor die voertuigen moet het privégebruik worden berekend op basis van de werkelijk gereden privékilometers keer de kostprijs per kilometer. Fiscaal kunnen in deze regeling ook sportieve fietsen zoals een racefiets of mountainbike ingezet worden als fiets van de zaak. Wel moet je dan goed bekijken of dat ook past in de fietsregeling van de onderneming.

4. Over welke prijs wordt de bijtelling berekend?

Voor de bijtelling wordt er gekeken naar de waarde van de fiets. Volgens de wettelijke regeling wordt onder de waarde van de fiets verstaan: de in Nederland door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakte consumentenadviesprijs van de fiets. Als voor de fiets geen consumentenadviesprijs beschikbaar is, wordt aangesloten bij de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets. Deze waarde geldt voor nieuwe fietsen en voor gebruikte fietsen.

Zeker voor gebruikte fietsen zal het niet altijd eenvoudig zijn om de oorspronkelijke consumentenadviesprijs te achterhalen. Daarom is er een online tool beschikbaar op de website www.bijtellingfietsvandezaak.nl. Dat is een initiatief van RAI Vereniging, in samenwerking met Stichting Digitaal Samenwerken Tweewielerbranche (DST). De database op deze website bevat de productgegevens van merken die zijn aangesloten bij de Stichting DST.

Is ook met deze database de consumentenadviesprijs niet te achterhalen, dan wordt aangesloten bij de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets. Gekozen accessoires bij de fiets kunnen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs. Dan vallen ze ook onder de 7% bijtelling. Denk daarbij aan een accu-upgrade.

Heb je accessoires ter beschikking gesteld gekregen die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs (bijvoorbeeld een kinderzitje of een regenpak), dan geldt die 7% bijtelling niet. In plaats daarvan worden ze dan op basis van het werkelijke privévoordeel belast. Je moet dan de kostprijs verdelen in een zakelijk en een privédeel op basis van het werkelijke gebruik. Als de werkgever dat toestaat, kan ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling hiervoor benut worden.

Rekenvoorbeeld hoogte bijtelling fiets van de zaak

Bertine krijgt van haar werkgever een e-bike ter beschikking. De consumentenadviesprijs bedraagt € 3.499 inclusief btw. De accu-upgrade bedraagt € 75 inclusief btw. Haar bruto jaarlijkse bijtelling bedraagt nu: 7% x (€ 3.499 + € 75) = € 250,18 De netto bijtelling per maand is: € 11,00

5. Ik neem de e-bike van een collega over. Moet ik dan dezelfde bijtelling betalen als bij een nieuwe e-bike?

Voor de bijtelling wordt er gekeken naar de waarde van de fiets van de zaak. Dat is de in Nederland door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakte consumentenadviesprijs van de fiets. Als voor de fiets geen consumentenadviesprijs beschikbaar is, wordt aangesloten bij de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets. Er wordt daarbij geen verschil gemaakt tussen situaties waarin je als medewerker een nieuwe fiets van de zaak ter beschikking krijgt en situaties waarin dat een gebruikte fiets betreft: De consumentenadviesprijs als waarde voor de bijtelling geldt in beide gevallen. Anders dan bij de auto van de zaak (na 15 jaar wordt de bijtelling voor een auto over de werkelijke waarde berekend), geldt er geen maximaal aantal jaren waarin de nieuwprijs nog gehanteerd blijft worden.

6. Over welke prijs wordt de bijtelling voor de fiets van de zaak berekend?

Voor de bijtelling wordt er gekeken naar de waarde van de fiets. Volgens de wettelijke regeling wordt onder de waarde van de fiets verstaan: de in Nederland door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakte consumentenadviesprijs van de fiets. Als voor de fiets geen consumentenadviesprijs beschikbaar is, wordt aangesloten bij de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets. Deze waarde geldt voor nieuwe fietsen en voor gebruikte fietsen.

Zeker voor gebruikte fietsen zal het niet altijd eenvoudig zijn om de oorspronkelijke consumentenadviesprijs te achterhalen. Online zijn er databases beschikbaar om te reaadplegen. Is ook met deze database de consumentenadviesprijs niet te achterhalen, dan wordt aangesloten bij de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets. Gekozen accessoires bij de fiets kunnen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs. Dan vallen ze ook onder de 7% bijtelling. Denk daarbij aan een accu-upgrade.

Heb je accessoires ter beschikking gesteld gekregen die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs (bijvoorbeeld een kinderzitje of een regenpak), dan geldt die 7% bijtelling niet. In plaats daarvan worden ze dan op basis van het werkelijke privévoordeel belast. Je moet dan de kostprijs verdelen in een zakelijk en een privédeel op basis van het werkelijke gebruik. Als de werkgever dat toestaat, kan ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling hiervoor benut worden.

Rekenvoorbeeld over welke prijs de bijtelling berekend wordt

Bertine krijgt van haar werkgever een e-bike ter beschikking. De consumentenadviesprijs bedraagt € 3.499 inclusief btw. De accu-upgrade bedraagt € 75 inclusief btw. Haar bruto jaarlijkse bijtelling bedraagt nu: 7% x (€ 3.499 + € 75) = € 250,18 De netto bijtelling per maand is: € 11,00

7. Ik moet van mijn werkgever een eigen bijdrage voor het privegebruik van mijn e-bike betalen. Kan ik die verrekenen met de bijtelling?

Ja, dat is inderdaad mogelijk. De wettekst heeft hier een duidelijke regeling voor: “Het voordeel wordt in aanmerking genomen voor zover het uitgaat boven de vergoeding die de werknemer voor het gebruik voor privédoeleinden is verschuldigd”. De achtergrond daarvan is dat wat je zelf betaalt, geen belast voordeel oplevert. Dat betekent dus concreet dat je het bedrag dat je als werknemer zelf aan je werkgever voor de fiets betaalt, mag aftrekken van de belaste bijtelling, tot een maximum van dat bijtellingsbedrag.

Rekenvoorbeeld netto kosten fiets van de zaak met eigen bijdrage

Céline heeft een bruto maandsalaris van € 3.100 en betaalt maandelijks € 20 als eigen bijdrage voor het privégebruik van haar fiets van de zaak. Haar fiets heeft een consumentenadviesprijs van € 2.499 inclusief btw. Haar maandelijkse bruto bijtelling is: 7% x 1/12 x € 2.499 =€ 14,57 Af: eigen bijdrage € 20,00 – Belaste bijtelling€ 0,00 Céline’s maandelijkse netto kosten voor de fiets zijn: € 20,00.

8. Als ik zelf kosten voor mijn fiets van de zaak maak, zijn die dan aftrekbaar?

De kosten die je zelf betaalt, zijn alleen aftrekbaar als je die niet zelf rechtstreeks aan de leverancier, leasemaatschappij of een andere derde betaalt, maar als eigen bijdrage voor privégebruik aan je werkgever. In dat laatste geval kun je gebruik maken van de wettelijke regeling die bepaalt dat als voordeel in aanmerking wordt genomen het bedrag dat uitgaat boven “de vergoeding die de werknemer voor het gebruik voor privédoeleinden is verschuldigd”. Zijn er aan het gebruik van de fiets bepaalde kosten verbonden die de werkgever voor rekening van de berijder wil laten komen, dan is het daarom aan te raden om die kosten te verwerken in zo’n eigen bijdrage voor privégebruik die de werkgever dan op het loon kan inhouden. Op die manier kan het (tot maximaal het bijtellingsbedrag) van de belaste bijtelling afgetrokken worden.

9. Moet ik ook bijtelling betalen over extra opties op de fiets van de zaak? 

Als je zelf extra opties of accessoires bij je fiets of e-bike uitzoekt, kunnen die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs. Dan vallen ze ook onder de 7% bijtelling. Heb je extra’s ter beschikking gesteld gekregen die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs, dan geldt die 7% bijtelling niet. In plaats daarvan worden ze dan op basis van het werkelijke privévoordeel belast. Als de werkgever dat toestaat, kan ook de vrije ruimte van de werkkostenregeling hiervoor benut worden.

10. Kan ik de bijtelling op de fiets van de zaak voorkomen met een ritregistratie?

Als je de aan jou ter beschikking gestelde fiets van de zaak of e-bike niet privé gebruikt, zou het logisch zijn dat je ook geen bijtelling voor privégebruik krijgt. Zo’n bijtelling krijg je ook niet als je jouw fiets of e-bike alleen voor zakelijke ritten (‘dienstreizen’) gebruikt en dus niet mee naar huis neemt (dit is doorgaans met deel e-bikes het geval). Maar gebruik je de fiets van de zaak of e-bike ook voor woon- werkverkeer, dan is er iets bijzonders aan de hand. De wettelijke regeling gaat er namelijk vanuit dat de fiets geacht wordt “ook voor privédoeleinden ter beschikking te zijn gesteld indien de fiets ook voor woon-werkverkeer ter beschikking is gesteld”. Of je de fiets ook echt privé gebruikt, is voor deze regeling verder niet belangrijk. Uitzonderingsregelingen zoals we die voor specifiek ingerichte bestelauto’s kennen, bestaan bij fietsen van de zaak niet.

Deze regeling is gemaakt om de nieuwe bijtellingsregels voor de fiets uitvoerbaar te houden, dit in combinatie met het lage forfait van 7%. Anders dan bij een auto kun je bij gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer dus niet met een ‘tegenbewijsregeling’ (kilometerregistratie) aannemelijk maken dat je de fiets verder niet privé gebruikt. Dat zou bij fietsen zonder kilometerteller en zonder allerhande controlemogelijkheden zoals die bij een auto wél mogelijk zijn (bijv. kilometerstanden in het NAP-register) ook heel moeilijk controleerbaar zijn.

11. Zijn mijn woon-werkkilometers zakelijk of privé?

Woon-werkverkeer is voor de loon- en inkomstenbelasting zakelijk gebruik van je fiets. Zou je een privéfiets gebruiken, dan kun je hier een onbelaste reiskostenvergoeding voor ontvangen tot € 0,23 per kilometer (2024). Gebruik je voor het woon-werkverkeer een aan jou doorde onderneming ter beschikking gestelde fiets, dan kun je voor het woon-werkverkeer geenonbelaste vergoeding meer krijgen. Je krijgt voor deze fiets dan de forfaitaire bijtelling voorprivégebruik van 7%. Hoeveel je deze fiets naast het woon-werkverkeer gebruikt voor privéritten is dan niet meer van belang.

12. Hoe werkt de bijtelling bij een deelfiets?

De markt voor deelfietsen groeit hard. Zeker in een grootstedelijke omgeving met parkeer- en fileproblematiek is een fiets een praktisch vervoermiddel voor zakelijke afspraken. Werkgevers die daarvoor deelfietsen ter beschikking stellen, hoeven dan bij de medewerkers geen bijtelling voor privégebruik te belasten. Worden deze deelfietsen ook voor woon-werkverkeer gebruikt, dan geldt de bijtelling wel. Zie ook de vorige vragen over het woon-werkverkeer. Lastig punt bij zo’n deelfiets is dan wel dat je als werknemer niet het hele jaar het exclusieve gebruiksrecht van de deelfiets hebt. In de wet is hiervoor niets geregeld. Per situatie zal dan gekeken moeten worden hoe de bijtelling berekend moet worden. Wil je niet met discussies achteraf geconfronteerd worden, dan is overleg met de belastingdienst over jouw deelfietsen aan te raden.

13. Als ik de fiets van de zaak mee naar huis neem omdat ik de volgende dag een cliëntafspraak heb, heb ik dan een bijtelling?

De bijtelling voor privégebruik geldt niet als de fiets je niet ook voor privégebruik ter beschikking is gesteld. Om de regeling praktisch uitvoerbaar te houden, is daarbij wel wettelijk geregeld dat je wél een bijtelling krijgt als je de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer gebruikt. Of dat de exclusief aan jou ter beschikking gesteld fiets is of een deelfiets, maakt daarbij geen verschil. In een situatie waarin je jouw deelfiets incidenteel mee naar huis neemt, komt dan wel de vraag op voor welke periode je de bijtelling voor privégebruik dan krijgt. De deelfiets staat jou namelijk sowieso ook niet exclusief ter beschikking en als je hem dan de meeste dagen ook alleen zakelijk gebruikt, wordt de berekening van de bijtelling wel lastig. Om fiscale discussies en naheffingen achteraf te voorkomen, raden wij daarom aan de fiscale gevolgen voor deze situatie duidelijk met de belastingdienst af te stemmen.

14. Ik heb naast mijn lease e-bike ook een leaseauto. Hoe zit dat met de bijtelling?

De bijtellingsregelingen voor de fiets en voor de auto staan los van elkaar. De regeling voor de fiets is echt een vast forfait van 7%. Is jouw privégebruik meer of minder dan het privégebruik van de gemiddelde ondernemer of werknemer met een fiets van de zaak, dan maakt dat voor de bijtelling niet uit. Of je naast je fiets van de zaak ook een auto van de zaak hebt, maakt dan ook geen verschil voor de bijtelling op de fiets. Bij de auto ligt dat nét iets anders. Voor de auto van de zaak is namelijk geregeld dat de bijtelling “ten minste” 22% bedraagt. Bij zogenaamd ‘excessief’ privégebruik, bijvoorbeeld als je al je woon-werkverkeer en zakelijke ritten met de fiets van de zaak maakt, kan de bijtelling door de belastingdienst hoger worden vastgesteld dan dit forfait van 22%. De bewijslast daarvoor ligt wel bij de belastingdienst.

15. Ik mag een e-bike leasen en heb ook een OV-kaart via mijn werkgever. Kan dat allebei?

Als je werkgever jou een OV-kaart ter beschikking heeft gesteld en het mobiliteitspakket daarnaast aanvult met een e-bike, kan dat een prima oplossing zijn. Bijvoorbeeld voor gedeelten van het traject dat je aflegt. Denk bijvoorbeeld aan de rit van je huis naar het station. Zo’n regeling past ook heel goed binnen de kaders van een mobiliteitsbudget. Voor zo’n mobiliteitsbudget is een afzonderlijke fiscale regeling getroffen. Per soort besteding (bijvoorbeeld het OV, e-bike, taxi, deelauto) moet bekeken worden wat daar de fiscale gevolgen van zijn.

16. Ik krijg nu een kilometervergoeding. Vervalt die als ik een fiets van de zaak krijg?

Als je nu een reiskostenvergoeding voor je woon-werkverkeer krijgt en vanaf een bepaalde datum een fiets van de zaak gebruikt voor woon-werkverkeer, hangt het van de eigen regeling van de onderneming waar je werkt af welke vergoeding je straks nog krijgt. Fiscaal is het zo dat je kilometervergoeding niet meer onbelast is als je een vervoermiddel van de werkgever gebruikt. Zoals bijvoorbeeld een auto van de zaak of een fiets van de zaak. Je mag dus nog wel een vergoeding krijgen, maar deze is dan niet meer onbelast.

Gebruik je naast de fiets van de zaak ook een privéauto of het openbaar vervoer voor een deel van je woon-werkverkeer, dan kun je voor dat deel wel de onbelaste reiskostenvergoeding tot € 0,21 (2023] per kilometer blijven ontvangen. Daarvoor is er qua bewijslast niets veranderd met de invoering van de regels van de fiets van de zaak per 2020.
Of een fiets van de zaak voordeliger is dan het ontvangen van een onbelaste reiskostenvergoeding met aankoop van een privéfiets, hangt helemaal af van jouw situatie.

Rekenvoorbeeld bijtelling fiets van de zaak i.c.m. kilometervergoeding

Diederik reist met zijn eigen auto naar zijn werk
De woon-werkafstand is 17 kilometer enkele reis
Zijn reiskostenvergoeding hiervoor is € 0,21 per kilometer
Zijn brutosalaris is € 4.000 per maand
Zijn maandelijkse reiskostenvergoeding: 2 x 17 x 214/12 werkdagen x € 0,19 = € 115,20.

Diederiks werkgever stelt hem een e-bike ter beschikking van € 2.499 met een maandelijks leasebedrag van € 89 exclusief btw en een looptijd van 36 maanden. Zijn werkgever houdt rekening met de beperkte aftrekbaarheid van btw en keert het restant van de reiskostenvergoeding aan Diederik uit voor de ritten die hij niet met de fiets maakt. De maandelijkse betaling voor Diederik is dan: € 127,32 – € 89 – € 89 x 21% btw + aftrekbare btw à 1/36 x € 749*21/121 = = € 22,04

De nieuwe maandelijkse situatie voor Diederik ziet er als volgt uit:
Minder onbelaste reiskostenvergoeding – €127,32
Uitbetaling restant vergoeding + € 22,04
Loonheffing over restant vergoeding – € 0,00
Loonheffing over bijtelling fiets – € 8,75
Subtotaal per maand – € 140,61

Hiertegenover:
Minder autokosten (stel kostprijs € 0,21/km) + € 127,32
Laadkosten e-bike – €1,00
Besparing kosten eigen fiets PM

Conclusie: Voor € 14,29 per maand rijdt Diederik deze fijne e-bike.

17. Ik heb halverwege het kalenderjaar een e-bike ter beschikking gekregen. Betaal ik dan de bijtelling voor het gehele jaar?

Je bijtelling voor het privégebruik van de (elektrische) fiets van de zaak gaat in per de datum waarop je de fiets ter beschikking gesteld hebt gekregen. Heb je bijvoorbeeld in de periode januari tot en met juni nog geen fiets van de zaak, maar heb je vanaf 1 juli tot het einde van het jaar wel een fiets van de zaak, dan krijg je alleen in de maanden juli tot en met december de bijtelling van 7% van de waarde van de fiets.

Zou je in de maanden januari tot en met juni al een fiets van de zaak hebben gehad, en wordt deze fiets per 1 juli omgeruild voor een nieuwe fiets van de zaak, dan heb je het hele jaar de bijtelling van 7%. Maar die bijtelling geldt dan in de maanden januari tot en met juni wel over een andere consumentenadviesprijs dan in de maanden juli tot en met december.

18. Zijn er beroepen met een vrijstelling voor de bijtelling?

Er zijn geen beroepen die voor het gebruik van de fiets een vrijstelling hebben. Wel is het zo dat bedrijven die hun fietsen alleen voor zakelijke ritten gebruiken en niet voor woon-werkverkeer geen bijtelling voor privégebruik hoeven aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan ondernemingen of (zorg) instellingen die hun fietsen op de zaak gestald hebben en daarvandaan gebruiken voor ritten naar andere locaties of naar klanten en patiënten.

Dat waren ze. Nou weet je precies hoe het met de bijtelling zit

Maar liefst 18 vragen en antwoorden met rekenvoorbeelden laten zien hoe de bijtellingsregeling precies werkt. Op zoek naar nog meer informatie? Kijk dan ook eens op de site van de belastingdienst over de fiets van de zaak

Zo weet jij als werkgever of werknemer waar je rekening mee moet houden als je kiest voor de leasefiets. We helpen je uiteraard graag met ‘opstappen’, neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.