Flight Forum | BMN

Flight Forum is een businesspark aan de rand van Eindhoven met flinke ambities. Het wil een aanvulling zijn op de overige businessparken in de regio en uitblinken in bereikbaarheid, parkmanagement en representativiteit. Flight Forum CV en BMN werken met de deelnemende bedrijven in een communityaanpak aan duurzaam mobiliteitsmanagement. Bijvoorbeeld met het project proeftuin e-bikes en met elektrische deelauto’s.

Jouw Fiets Telt campagne

De Jouw Fiets Telt campagne werkt als volgt: elk bedrijf op Flight Forum kan zich aanmelden en een bedrijfsploeg met eigen medewerkers opzetten. Per ploeg wordt bijgehouden hoeveel kilometers er op de elektrische fiets wordt gereden. De bedrijfsploegen worden gemotiveerd door hun eigen kopmannen en -vrouwen: ambassadeurs die namens de deelnemende bedrijven intern als aanjagers van de campagne fungeren. Elke medewerker van een deelnemend bedrijf kon in de periode van 1 maart tot en met 3 mei – op inschrijving – een week lang gratis gebruik maken van een e-bike. Medewerkers die enthousiast zijn over de e-bike, konden tot en met 31 mei gebruik maken van een kortingsregeling. De korting van 30% op de aanschaf van een elektrische fiets is mogelijk gemaakt door het programma Beter Benutten en gemeente Eindhoven. Dit is een aantrekkelijk aanbod voor medewerkers, zeker in combinatie met een bedrijfsfietsenplan.

Mobilys stelde een pool van 17 e-bikes ter beschikking, was verantwoordelijk voor de uitgifte en inname op 2 locaties en verzorgde de rapportages.