Methode Mobilys; onze werkwijze

Inzicht, business case, keuzes, introductie en regie; zo werkt Mobilys

Inzicht
Wij inventariseren hoe het huidige beleid, regelingen, faciliteiten en mobiliteitsgedrag eruit zien. Samen met interne stakeholders stellen we vast wat de belangrijkste drijfveren zijn en welke concrete doelen de organisatie wil realiseren. Op basis hiervan stellen we een advies inclusief oplossingen en quick wins voor.
Eventueel voeren we een ‘Postcodeanalyse OV’ uit om de individuele vervoersmogelijkheden voor woon-werkverkeer inzichtelijk te maken. Of brengen we de benutting van en alternatieven voor bestaande OV-abonnementen in kaart met onze ‘OV-analyse Abonnementen’.

Business case
Het advies geeft al een indicatie van de mogelijkheden en voordelen van een ander beleid en-of een andere invulling van uw zakelijke mobiliteit. Dit werken we dit verder uit in een business case waarin we de mogelijkheden en voordelen vertalen naar winst in directe en indirecte kosten en duurzaamheid.

Keuzes
Samen met u stellen we een pakket samen dat aansluit bij uw specifieke wensen en behoeften. U kunt diverse keuzes maken en de accenten bepalen. Wel of geen persoonlijk budget, voor iedereen of alleen voor leaserijders, wel of geen privé-gebruik van de OV-chipkaart etc.

Introductie
Vervolgens regelen we de gekozen oplossingen in en koppelen deze aan personeels-, salaris- en financiële systemen. Mobilys verzorgt de administratieve verwerking van de facturatie- en declaratiestromen rondom het gebruik. Naast de weergave in managementrapportages leveren we boekingsbestanden aan voor de financiële- en salarisadministratie.

Regie
Na de start levert Mobilys periodiek advies over de beschikbaar gestelde voorzieningen, het gebruik met de bijbehorende kosten en vergoedingen. Hiermee krijgt u de juiste informatie om, waar nodig, tijdig bij te sturen zodat de bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden.